1. Inschrijving en Betaling

Individuele Inschrijving:

 • Wordt behandeld op volgorde van ontvangst
 • Inschrijving voor een Kookworkshop of Chef’s Table is pas definitief als het workshopbedrag uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de Kookworkshop/Chef’s Table is ontvangen door Mai&Me, TTM Honkoop-Nguyen op banknr: NL91INGB0006831159
 • Kookworkshop vindt alleen plaats bij voldoende inschrijving van minimaal 10 personen.
 • Chef’s Table vindt alleen plaats bij voldoende inschrijving van minimaal 10 personen.
 • Bij te weinig inschrijvingen wordt de datum in overleg verschoven 
of wordt de Kookworkshop/Chef’s Table geannuleerd. In dit laatste geval wordt het reeds betaalde bedrag binnen
 5 werkdagen teruggestort.

Groepsinschrijving:

 • Voor Kookworkshop/Chef’s Table met een eigen groep is de
 mogelijkheid aanwezig om met respectievelijk minimaal 10 en maximaal 10/14 personen te komen.

Wijzigingen van het aantal opgegeven deelnemers kan tot 72 uur voor de aanvang van de Kookworkshop/Chef’s Table via de mail. Vanaf dat moment wordt het aantal gereserveerde personen berekend.

2. Alle gepubliceerde prijzen zijn exclusief BTW.

3. Prijswijzigingen voorbehouden.

4. In geval van wanbetaling is opdrachtnemer gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven en de kosten daarvan eveneens te verhalen opdrachtgever.

5. Annuleren:

 • Na bevestiging van de opdrachtnemer is uw boeking definitief. Indien u wilt annuleren, gelden de volgende regels.
 • Bij annulering van meer dan 7 dagen voor aanvangsdatum van de Kookworkshop/Chef’s Table of het evenement door de opdrachtgever is geen vergoeding verschuldigd.
 • Het overgrote deel onze boekingen vindt ruim van tevoren plaats. Het is zeer moeilijk om op korte termijn vervanging te vinden voor annuleringen. Daarom zijn wij genoodzaakt om onderstaande voorwaarden strikt te hanteren
 • Bij annulering vanaf 7 dagen voor aanvangsdatum van de Kookworkshop/Chef’s Table of het evenement door de opdrachtgever bedragen de kosten 70% van de gereserveerde workshop.
 • Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de Kookworkshop/Chef’s Table of het evenement: 100 procent wordt in rekening gebracht
 • Indien men op het laatste moment toch nog verhinderd is (en dus geen mogelijkheid heeft
om van tevoren te cancelen) vindt er geen
restitutie van het lesgeld plaats. Wel is het mogelijk om iemand anders (vriend of vriendin, partner, familielid, etc.) aan de Kookworkshop/Chef’s Table te laten deelnemen.
Graag van tevoren even melden.
 • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmelding een geplande Kookworkshop/Chef’s Table niet door te laten gaan.
 • Opdrachtnemer zal dit uiterlijk 72 uur van te voren aan de opdrachtgever doorgeven.
 • Bij annulering door opdrachtnemer ontvangt opdrachtgever het eventueel betaalde cursusgeld retour.

6. Aansprakelijkheid

 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor kosten ten gevolge van annulering.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van lichamelijk letsel bij opdrachtgever ten gevolge van deelname aan onze activiteiten.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan de door opdrachtgever meegebrachte eigendommen zoals jassen, tassen en andere persoonlijke eigendommen.
 • Indien bepaalde producten van het afgesproken menu niet voorradig zijn behoud de opdrachtnemer zich het recht om een gelijkwaardig alternatief te gebruiken.

7. Algemene Huisregels

 • Wij verzoeken u binnen niet te roken.
 • Van de deelnemers wordt verwacht dat zij met de in bruikleen gestelde materialen en machines op een normale manier omgaat. Vernieling wordt in rekening gebracht.
 • Van de deelnemers wordt tevens verwacht dat zij alle instructies van de opdrachtnemer opvolgen, met name die met betrekking tot veiligheid.
 • Alle te gebruiken keukengerei en apparaten blijven ten alle tijden eigendom van Mai & Me.
 • Draag deugdelijk en stevig schoeisel
(geen hoge hakken of open schoenen) en
vooral geen loszittende en snel brandbare (wol, satijn, etc) kleding.